Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

MBA to elitarne studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania.

Kontakt:

Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk
Tel.: (58) 522 75 00
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Polityka Prywatności