Gdańsk, Polska

Post-MBA - program mentorski dla liderów biznesu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Kontakt:

Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk
Tel.: (58) 522 75 00
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Polityka Prywatności