Dąbrowa Górnicza, Polska

MBA Industry 5.0

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Słuchacze studiów MBA Industry 5.0 zdobędą wiedzę m.in. poprzez wizyty w wirtualnych laboratoriach i fabrykach firm produkcyjnych, a w trakcie zajęć będą mieli możliwość przyjrzeć się jak funkcjonują czołowe przedsiębiorstwa wdrażające narzędzia ciągłego doskonalenia, m.in. KAIZEN, 5S, Lean Management, WCM, Six Sigma. Zajęcia prowadzone będą przez konsultantów, praktyków z Kaizen Institute Poland oraz praktyków z Instytutu Industry 4.0. Oprócz przedmiotów ogólnomenedżerskich, takich jak analiza i zarządzanie strategiczne, finanse i rachunkowość, prawo cywilne i handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, projektami i relacjami z klientem, marketing i zarządzanie sprzedażą, dostosowanych jednak do branży produkcyjnej i usługowej, program studiów zawiera także szereg przedmiotów specjalistycznych. Słuchacze dowiedzą się m.in., jak budować strategię Industry 4.0 oraz 5.0 w nowej rzeczywistości, w której zachodzą procesy automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, m.in. z wykorzystaniem robotów przemysłowych i internetu rzeczy, jak usprawniać procesy w obszarze produkcji i usług przy pomocy narzędzi Industry 4.0, np. Lean Manufacturing / Management, World Class Manufacturing, 5S, Six Sigma, mapowanie procesów (VSM). Dowiedzą się także, jak dokonać transformacji KAIZEN w kontekście Industry 4.0, jakie możliwości daje wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, jak budować nowoczesne modele biznesowe w obszarze Industry 5.0, jak korzystać ze sztucznej inteligencji oraz Maszynowego Uczenia się, jak zarządzać danymi w chmurze (Cloud Computing) czy jak zarządzać ludźmi w kontekście Industry 4.0 i 5.0.

Więcej na stronie:
Polityka Prywatności