Paryż, Francja

Food Business Management MBA

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.ipag.edu/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności