Warszawa, Polska

Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Business
"Business" – piąty singel promujący album The Eminem Show amerykańskiego rapera Eminema.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Kontakt:

Al. Jerozolimskie 133A
02-304 Warszawa
tel. 48 608 800 591
Polityka Prywatności