państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Wielka Brytania  
status uczelni  
Lampeter, Wielka Brytania

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Human Resource Management

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uwtsd.ac.uk/
Master of Business Administration (MBA)
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności