państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

MBA – Innowacje i Analiza Danych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.ipi.edu.pl
Studia podyplomowe „MBA – Innowacje i Analiza Danych” są realizowane wspólnie z Woodbury School of Business at Utah Valley University. Program studiów został przygotowany przez naukowców z IPI PAN w bliskiej współpracy z Woodbury School of Business.
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza danych
Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności