Studia MBA w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia są adresowane do osób, które pracują w szkolnictwie wyższym od co najmniej 3 lat, mają wyższe wykształcenie magisterskie oraz pełnią lub chcą w przyszłości pełnić funkcje kierownicze w pionie administracyjnym lub akademickim wyższych uczelni oraz instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym (odpowiednie ministerstwa, Rada Główna, PKA i inne).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Wybrane uczelnie mające studia MBA
UG_MBA_220.jpg
Polityka Prywatności