Łódź, Polska

Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności