Studia MBA w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Polsko-Francuski program studiów w zakresie zarządzania MBA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.uni.lodz.pl/
Polsko - Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Lyon, przygotowują nowoczesne kadry zarządzające dla międzynarodowych firm działających w sektorze produkcji, handlu i usług, polsko-francuskich spółek, polskich przedsiębiorstw o silnej orientacji proeksportowej. Absolwenci programu - tak Francuzi, jak i Polacy, stają się cenionymi współpracownikami dla przedsiębiorstw nawiązujących kontakty gospodarcze w obu krajach. Absolwenci programu otrzymują dyplom uczelni francuskiej Master en Administration des Affaires oraz polskie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Wybrane uczelnie mające studia MBA
UG_MBA_220.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polityka Prywatności