Uniwersytet Gdański

Program typu Master of Business Administration jest na całym świecie najbardziej cenionym i chyba podstawowym sposobem kształcenia menedżerów. Klasyczne dwuletnie dzienne studia Master of Business Administration powstały w Stanach Zjednoczonych na początku lat pięćdziesiątych.

MBA - program typu Master of Business Administration jest na całym świecie najbardziej cenionym i chyba podstawowym sposobem kształcenia menedżerów.

Klasyczne dwuletnie dzienne studia Master of Business Administration powstały w Stanach Zjednoczonych na początku lat pięćdziesiątych. Oparto je na doświadczeniach kształcenia w Harvard University od 1908 roku, gdzie w nauczaniu menedżerów zastosowano metody skłaniające ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Chodziło przede wszystkim o logiczne myślenie, umiejętność stawiania diagnozy, analizy i podejmowania decyzji. Uczelnie nawiązały współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców, ustaliły standardy programu oraz rekrutacji słuchaczy i wykładowców, a nawet typy wydawanych dyplomów.

Zaoferowana przez szkoły usługa w postaci studiów MBA stała się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przebojem w USA i Europie, odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw na wykwalifikowanych menedżerów. Jej popularność stale rosła: w 1965 roku szkoły biznesu opuściło 5 tysięcy absolwentów, trzydzieści lat później - około 100 tysięcy rocznie. Dyplom MBA stał się standardem, wiodącym – i chętnie okazywanym – świadectwem profesjonalizmu.

Ukończenie kursu MBA zapewnia bowiem ogólną widzę z zakresu biznesu i zarządzania, uzupełniającą nabytą wcześniej na uczelniach specjalistycznych (na przykład w dziedzinach technicznych, prawnych, a nawet medycznych).

W Polsce program MBA pojawił się na początku lat dziewięćdziesiątych. Dziś prowadzi go większość liczących się polskich uczelni.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności