Studia MBA w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Gdańsk, Polska

MBA in Banking Management (MBA-BM)

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Podstawą przyjęcia na Studia jest dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz praktyka zawodowa, minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym w banku lub innej instytucji finansowej. Czas trwania Studiów: 2 lata (4 semestry).
Polityka Prywatności