Dresden, Niemcy

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Unternehmensführung

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.di-uni.de
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności