Warszawski Uniwersytet Medyczny

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Warszawski Uniwersytet Medyczny oferują studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Są one wspólnie tworzone przez jedne z najlepszych uczelni w Polsce, skierowane do kadry zarządzającej oraz specjalistów pracujących w ochronie zdrowia. Studia realizowane są według autorskiego programu przygotowanego przez doświadczonych praktyków i najlepszych pracowników naukowych obydwu uczelni.
Polityka Prywatności