Warszawa, Polska

MBA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Zawartość merytoryczna oraz jakość oferowanych w ramach programu wykładów jest identyczna jak na kanadyjskim uniwersytecie partnerskim i zgodna ze standardami północno-amerykańskimi. Absolwenci programu otrzymują tytuł i dyplom MBA z UQAM - taki sam, jaki otrzymaliby studiując w Kanadzie, a także dyplom ukończenia studiów specjalnych wydany przez SGH.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności