Studia MBA w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

MBA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Magisterskie Studia Menedżerskie MBA są intensywnymi, niestacjonarnymi studiami II stopnia w zakresie zarządzania, których absolwenci otrzymują dyplomy magistra zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz certyfikaty międzynarodowe MBA sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie.
Magisterskie Studia Menedżerskie MBA przygotowują do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, kształcąc kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych. Adresatami programu są aktywni zawodowo od co najmniej 3 lat:
  • absolwenci szkół wyższych (krajowych i zagranicznych), dowolnych kierunków studiów: politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych, artystycznych itd., którzy z racji pełnionych bądź planowanych obowiązków zawodowych pragną otrzymać wykształcenie akademicko - zawodowe i tytuł magistra o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz
  • absolwenci zawodowych szkół zarządzania (państwowych i niepaństwowych), którzy po uzyskaniu tytułu licencjata mogą otrzymać w ramach Programu MSM/MBA wykształcenie akademickie i dyplom magistra w zakresie zarządzania, niezbędne do wstąpienia na drogę kariery menedżerskiej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Nauka języka we Wrocławiu
IH_Wroclaw_220.gif

Wybrane uczelnie mające studia MBA
UG_MBA_220.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polityka Prywatności