Poznań, Polska

Polskie studia MBA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polskie studia MBA to program oparty na najlepszych praktykach kształcenia zdobytych dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu Wielkopolskiej Szkoły Biznesu UEP. Zorientowany jest na rozwijanie umiejętności menedżerskich w symulowanych warunkach rynkowych. Przejawia się to zarówno w praktycznym charakterze zajęć, jak i w podejściu do sposobu zaliczania poszczególnych modułów, przeważnie w formie krótkich projektów. Rozwijane są także umiejętności współpracy uczestników programu, o silnie praktycznym zorientowaniu, w postaci zespołowych projektów konsultingowych oraz ćwiczeń w grupach. 100% zajęć prowadzonych jest w języku polskim przez wykładowców o bogatym doświadczeniu praktycznym oraz praktyków gospodarczych. Polskie studia MBA są przeznaczone dla właścicieli małych i średnich firm, kierowników i menedżerów wszystkich szczebli, młodych i kreatywnych pracowników chcących zdobyć doświadczenie pozwalające im na szybszy rozwój kariery zawodowej.
Polityka Prywatności