Poznań, Polska

MBA Poznań - Atlanta

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Program Master of Business Administration Poznań-Atlanta jest przeznaczony dla osób pragnących wykorzystać swoje zawodowe doświadczenie do awansu na stanowiska kierownicze w prywatnych i publicznych organizacjach i instytucjach. Wykorzystując odpowiednie doświadczenie (know-how), wiedzę i umiejętności uczestników, program łączy je ze specjalistyczną wiedzą międzynarodowego wydziału uniwersyteckiego, w celu wzmocnienia ogólnych umiejętności menedżerskich, dających się wykorzystać w konkurencyjnym i dynamicznym globalnym środowisku biznesowym. Do GŁÓWNYCH CELÓW Programu należy umożliwienie jego uczestnikom rozwinięcia i zintegrowania następujących umiejętności: Umiejętności analitycznych koniecznych w procesie podejmowania decyzji, z uwzględnieniem aspektów lokalnych i globalnych, oraz etnicznej i kulturalnej różnorodności. Umiejętności oceny funkcjonowania organizacji i rozwijania metod ulepszających jej funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym. Umiejętności interpersonalne służące skutecznej pracy zespołowej i stanowiące fundament rozwoju umiejętności przywódczych. Umiejętności przywódcze niezbędne do zwiększenia wydajności innych oraz do generowania zmian i zarządzania zmianami.
Polityka Prywatności