Studia MBA w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Executive MBA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Program Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzony jest od 1991 roku. Od samego początku realizowany jest we współpracy z szerokim gronem partnerów zagranicznych, które nieustannie się powiększa. Zajęcia odbywają się w 40% w języku angielskim oraz w 60% w języku polskim. Podczas pierwszego roku studenci mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w warsztatach językowych Business Communication Skills opracowanych specjalnie dla słuchaczy Executive MBA. Program Executive MBA przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, posiadającej doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Szczególny nacisk jest kładziony na strategiczne zarządzanie firmą zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Program jest bardzo silnie zorientowany na praktyczne rozwijanie umiejętności menedżerskich. Realizowane są także zespołowe formy współpracy, o silnie praktycznym zorientowaniu w postaci zespołowych projektów konsultingowych i międzynarodowych.
Polityka Prywatności