Studia MBA w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, przeprowadzanej nie tylko w warunkach kryzysu, ale również wtedy, kiedy przedsiębiorstwo jest w doskonałej kondycji, a zarząd poszukuje metod wzrostu jego wartości. Studia mają charakter interdyscyplinarny, pokazują proces restrukturyzacji jako elementu rozwojowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Studia przekazują wiedzę użyteczną, popartą wieloma praktycznymi przykładami.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Krakowie

Wybrane uczelnie mające studia MBA
przeglad_uczelni_boks_220.gif
UG_MBA_220.jpg
Polityka Prywatności