Studia MBA w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Studia menedżerskie typu MBA dla dyrektorów finansowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel studiów: Celem studiów jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy słuchaczy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowoczesne metody zarządzania finansami oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w ramach pojedynczego podmiotu oraz w ramach grupy kapitałowej. Oprócz zagadnień związanych z finansami oraz rachunkowością słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z tzw. miękkimi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem. Studia będą również miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy samymi słuchaczami pracującymi w często jakże odmiennych organizacjach gospodarczych. Profil słuchacza: Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem działu finansowo-księgowego oraz działu controllingu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Krakowie

Wybrane uczelnie mające studia MBA
przeglad_uczelni_boks_220.gif
UG_MBA_220.jpg
Polityka Prywatności