Kraków, Polska

MBA Leadership and Transformation in Church and Non-profit Organizations

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności