Kraków, Polska

International MBA

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z St. Gallen Business School zapraszają do udziału w prestiżowych studiach European Multicultural Integrated Management Program, International Master of Business Administration. CEL PROGRAMU Celem Programu jest zapewnienie wiedzy umożliwiającej nieustanne pogłębianie i rozwijanie umiejętności managerskich w ciągle zmieniającym się w międzynarodowym środowisku biznesowym poprzez poznanie koncepcji globalnego zarządzania, inwestowania i finansów, controllingu, zarządzania zmianą, przywództwa i kierowania zespołem wielokulturowym oraz funkcjonowania globalnych organizacji. Wymagania stawiane przed współczesnymi menedżerami są coraz wyższe. Menedżerowie muszą być efektywni, przy czym efektywność ta mierzona jest zarówno wynikami finansowymi, jak i w wartościach niematerialnych, w tym szczególnie istotne jest budowanie dobrej reputacji i odbioru firmy wśród klientów (czyli tzw. Goodwill). Dodatkowo, wymaga się od nich zdolności przewodzenia zespołowi i motywowania pracowników, tak, by osiągali oni jak najlepsze rezultaty. Należy również pamiętać, iż wszystkie te działania potęgowane są poprzez rosnącą konkurencję, globalizację i internacjonalizację rynków. Tylko menedżerowie wykorzystujący zintegrowane podejście do zarządzania z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych będą w stanie z sukcesem kierować swoimi firmami.
Przejdź do

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności