Warszawa, Polska

MBA in Professional Communication

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Program studiów MBA skierowany jest do kadry kierowniczej oraz specjalistów, pragnących rozszerzyć swoje kwalifikacje o komponent menedżerski. Program MBA in Professional Communication ma na celu kształtowanie i podniesienie kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji, komunikacji społecznej i międzykulturowej, przywództwa, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów czy zarządzania informacją. Ukończenie programu gwarantuje zarówno szeroką, jak i specjalistyczną wiedzę z zarządzania w dziedzinach komunikacji oraz marketingu.

Wybierając program MBA in Professional Communication zdobywa się wiedzę, jak skutecznie kierować skomplikowanymi strukturami dużych firm. Bariery komunikacyjne są jednym z najczęstszych problemów złożonych organizacji i doprowadzają do obniżenia ich efektywności. Nasi specjaliści pokażą Państwu, jak w praktyce ograniczyć te bariery i podnosić efektywność działania przedsiębiorstw.
Polityka Prywatności