państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

MBA in Information Technology

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
W dzisiejszym świecie biznesu najbardziej pożądanymi pracownikami w firmach i korporacjach informatycznych są menedżerowie posiadający szeroką wiedzę w dziedzinie informatyki. Współczesny menedżer IT to osoba o wysokich kwalifikacjach w zakresie analizy i usprawniania procesów biznesowych, skutecznego budowania zespołów projektowych, a także umiejętnego prowadzenia wdrożeń IT zarówno w środowisku biznesowym, jak i sektorze publicznym. Jednocześnie dobry menedżer powinien wykazać się wiedzą z zakresu finansów, umiejętnością kalkulacji rentowności przyszłych przedsięwzięć i przeprowadzania analizy kosztów, a także znać procesy i zagadnienia związane z zarządzaniem informacjami, organizacją i bezpieczeństwem sieci komputerowych oraz marketingiem i promocją.

Program przygotowuje menedżerów do pracy w nowoczesnych firmach wdrażających najnowsze koncepcje informatyczne. Program studiów daje możliwość zdobycia uniwersalnej i aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia działu informatycznego w dowolnej firmie, jednostce administracji publicznej, placówce medyczno-zdrowotnej, czy instytucji pozarządowej.
Polityka Prywatności