Warszawa, Polska

MBA Zarządzanie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Program nauczania opiera się na klasycznym programie MBA, wzbogaconym o problematykę ważną i aktualną dla polskich przedsiębiorstw. Dyplomy MBA są cenione w środowisku menedżerów przedsiębiorstw, ale także osób prowadzących własne firmy, potwierdzają bowiem posiadanie wysokich kwalifikacji i sprzyjają karierze zawodowej, pomagają organizacjom w rozwoju i przetrwaniu na konkurencyjnym rynku. Cele programu MBA Zarządzanie: przygotowanie do zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej zarówno w dużych jak i w średniej wielkości firmach, funkcjonujących w Polsce jak i na rynkach globalnych, kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, skutecznego negocjowania, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, kształtowania partnerskich związków z otoczeniem, dostarczenie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, stanowiącej podstawę do dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy, pokazanie skutecznych sposobów zastosowania nowych metod i technik zarządzania. Program MBA Zarządzanie został zaprojektowany z myślą o potrzebach kadry kierowniczej wszystkich szczebli, dla osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania. Wiedza pozyskana w trakcie studiów jest ceniona przez przedsiębiorców prowadzących własne firmy. Problematyka, będąca przedmiotem zajęć, nie jest wiedzą hermetyczną, dostępną jedynie dla osób posiadających wykształcenie ekonomiczne. Program jest tak skonstruowany, a wykładowcy tak dobrani, aby odbiorcami mogli być również menedżerowie będący po studiach prawniczych, inżynierskich czy humanistycznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności