Poznań, Polska

MBA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
MBA to elitarne studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania. Program polskojęzyczny MBA – program realizowany przy współpracy z Franklin University (USA), partnerem strategicznym Grupy Wyższych Szkół Bankowych.
Polityka Prywatności