Poznań, Polska

Executive MBA

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Adresowany jest on do osób posiadających doświadczenie zawodowe, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić kompetencje menedżerskie. Struktura programu jest tak ukształtowana, by szczególną uwagę zwracać na strategiczne zarządzanie i przywództwo w środowisku międzynarodowym. Program anglojęzyczny Aalto Executive MBA należy do międzynarodowej sieci programów Executive MBA uczelni Aalto University (Finlandia).
Polityka Prywatności