Studia MBA w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

MBA + Master

Język: angielski Studia w języku
MBA (SAN) + MASTER to studia realizowane w całości w języku angielskim. Program skierowany jest do kadry kierowniczej oraz grona specjalistów, którzy ukończyli już studia magisterskie i pragną rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe lub rozszerzyć je o komponent menedżerski.

Absolwenci studiów to wyposażeni w odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz praktyczne umiejętności wysokiej klasy specjaliści. Opanowane podczas studiów rozmaite narzędzia marketingowe, poszerzone kompetencje menedżerskie oraz wysokie kwalifikacje językowe, zwłaszcza w obszarze komunikacji, sprawiają, że nasi Słuchacze znajdują zatrudnienie w wielu obszarach polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Program studiów ma na celu dostarczenie nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny komunikacji w zarządzaniu, która stanowi podstawę rozwoju takich praktycznych umiejętności menedżerskich, jak: 
•    komunikowanie się z innymi pracownikami i budowanie zespołu
•    analiza i metody rozwiązywania problemów firmy 
•    formułowanie strategii rozwojowych i planów innowacyjnych
•    skuteczne podejmowanie decyzji 
•    efektywne negocjacje
•    komunikacja i wiedza z zakresu zarządzania organizacji
Przejdź do
Polityka Prywatności