państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Guadalupe, Hiszpania

Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA)

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ucam.edu/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności