Segovia, Hiszpania

Máster en Administración y Dirección de Empresas Internacional (MBA)

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ie.edu

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności