Paryż, Francja

Management, risques et contrôle

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: dauphine.psl.eu/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności