Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Korzyści z ukończenia studiów MBA Project Management WSAiB to m.in.:

  • Międzynarodowe certyfikaty z obszaru zarządzania projektami
  • Kompleksowa wiedza dotycząca zarządzania projektami, programami oraz portfelem projektów uzupełniona o umiejętności miękkie oraz kompetencje zarządzania organizacją
  • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi praktykami
  • Nowe branżowe znajomości

a także:

  • Fakultatywny wyjazd studyjny do zagranicznego partnera
  • Dostęp do biblioteki
  • Stały dostęp do materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej, poprzez Portal Słuchacza
  • Uroczyste zakończenie studiów
Polityka Prywatności