Gdynia, Polska

MBA Project Management

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Rekrutacja zakończona.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiodącymi standardami zarządzania projektami i przygotowanie ich do zdobycia międzynarodowych certyfikatów, jak również przekazanie komplementarnej wiedzy menedżerskiej niezbędnej do zarządzania organizacją lub zespołem oraz w procesie podejmowania decyzji.

Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej rozpowszechnionym podejściem w działalności polskich firm. Studia MBA Project Management dają możliwość znacznego pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania projektami, programami oraz portfelem projektów, a także zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Po ukończeniu studiów słuchacze będą w stanie zastosować dobre praktyki w swoich organizacjach, a dzięki temu znacznie podnieść ich dojrzałość projektową, oraz zwiększyć efektywność ich działania. W programie studiów uwzględniono zarówno tradycyjne, jak i zwinne podejście do zarządzania, aby słuchacze mieli możliwość wdrożenia w swoich organizacjach rozwiązań dopasowanych do swoich potrzeb.

Polityka Prywatności